اگر موسیقی گوش می دهید کمی صبر کنید!!!!

آیا شما جزو آن کسانی هستید که موسیقی گوش می دهند. اگر اینچنین است لطفاً کمی دست نگهدارید! آیا از تاثیرات مخرّب و پیامدهای ویرانگری که موسیقی در روح شما بوجود می آورد آگاه هستید؟ آیا می دانید موسیقی شما را گرفتار چه بلاهایی می کند؟ آیا می دانید چه دامی برای شما پهن کرده اند؟

آیا تا حال هیچ فکر کرده اید، عاقبت این کار شما چیست؟

آیا می دانید موسیقی چه مفاسدی به همراه دارد؟

آیا می دانید موسیقی:

قدرت تعقل را کاهش می دهد؟ قدرت اراده را سست می کند؟ انسان را از واقعیات دور می کند؟ اعصاب را ضعیف می کند؟

انسان را دورو و قسی القلب می کند؟او را به انجام گناهان دیگر سوق می دهد؟ نمی گذارد انسان در مسیر خدا قدم بگذارد؟لذّات معنوی را از او می گیرد؟

آخرت انسان را خراب می کند؟از نظر روحی انسان را افسرده می کند؟غیرت را از وجود انسان می گیرد و او را بی حیاء می کند؟
پاسخ این سؤالات را بدست آورید و آنگاه تصمیم گیرنده شما هستید.

****

 

۷۶
bahjat3

vahid3.pf

بررسی اثرات منفی موسیقی