به چه دلایلی موسیقی درمانی مردود است؟

خلاصۀ دلایل مردود بودن موسیقی درمانی

با بررسی دلایل مردود بودن موسیقی درمانی به دو دسته دلیل بر می‌خوریم: یکی دلایل نقضی و دیگری دلایل حلّی. دلیل نقضی یعنی ارائه موارد و شواهد عینی از عدم موفقیت موسیقی‌درمانی که موجب نقض این فرضیه می‌شود.

دلیل حلّی یعنی بیان چرائی و علّت علمی و راز ناکارآمدی موسیقی در درمان بیماری‌ها.

خلاصۀ این دلایل در زیر می‌آید.

شش پاسخ نقضی:

۱-     تصریح بسیاری از پژوهشگران به شکست موسیقی درمانی و جواب ندادن آن برای درمان قطعی بیماران در آزمایشات.

۲-     اعتراف محققان به اینکه، نهایت تأثیر مثبت موسیقی در امر پزشکی، تأثیر تخدیری آن است که باعث می‎شود، بیمار درد را کمتر احساس کند. بنابراین موسیقی به خودی خود، بیماری را درمان نمی‎کند. موسیقی فقط تا حدی می‎تواند از شدت درد بکاهد بدون اینکه تأثیری در معالجه بیمار داشته باشد. لذا اصلاً بدلیل منتفی بودن درمان به وسیلۀ موسیقی، اصطلاح موسیقی‎درمانی، اصطلاح دقیقی نیست.

۳-     مشاهدۀ عینی تأثیر منفی موسیقی بر جسم و روح مشاهیر موسیقی، با مراجعه به زندگی‌نامه آنها.

۴-     شدّت یافتن بیماری‌های روحی و افزایش شمار مبتلایان به این بیماری‌ها، همزمان با فراگیرتر شدن موسیقی در جوامع، نسبت به گذشته.

۵-     به مرحلۀ اجرا در نیامدن فرضیه موسیقی درمانی بطور رسمی در مراکز درمانی که نشان دهنده این است که موسیقی درمانی، ضعیف تر از آن بوده که بخواهد جانشین داروهای شیمیایی برای معالجۀ بیماران قرار گیرد.

۶-     فقدان صورت علمی مدون و ضابطه‌مند برای موسیقی مورد استفاده در موسیقی‌درمانی و به عبارت ساده‌تر سلیقه‌ای بودن انتخاب آن که نشان دهندۀ ناکارآمدی موسیقی‌درمانی است. زیرا هر بیماری داروی خاص خود را دارد و تأثیر هیچ دارویی، به سلیقۀ افراد بستگی ندارد.

دو پاسخ حلّی:

۱-   اثبات این مطلب از نظر علم که شنیدن صداهای ناهنجار از جمله موسیقی موجب اختلال در نظم طبیعی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک شده و آن را از تعادل خارج می‌کند. بنابراین صدایی که باعث بر هم خوردن روند طبیعی سلسله اعصاب می‌شود و شنیدن آن به بدن زیان می‌رساند، یک آلودگی صوتی محسوب می‌شود، چه رسد به اینکه عاملی برای درمان اعصاب باشد.

۲-   درمان کننده و شفاء دهنده نبودن امور ممنوعه، طبق قاعده و قانون کلّی که در متن عالم جریان دارد‌ و چون موسیقی آلات نوازندگی از امور ممنوعۀ شرعی است، در نتیجه در موسیقی آلات نوازندگی هم، شفاء و دواء نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *